Pallas het inventarispakket

Pallas op Microsoft Windows 7, Engels

Pallas is software voor voorraadbeheer en projecttoewijzingen van voorraad.

Wilt U het gratis uitproberen?

U kunt de inleiding overslaan en direct naar de downloadpagina gaan.

Overzicht

Verzamelingenbeheer

Algemeen

Pallas is een softwareprogramma dat gebruikt kan worden voor het beheer van verzamelingen. Deze verzamelingen zijn opgebouwd volgens een gemeenschappelijke thema. Deze thema’s zijn bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot:

 • een verzameling gereedschappen
 • een verzameling audio CDs
 • voorraadbeheer van Kantoorartikelen.
 • administratie van de voortgang en aanwezigheid van leerlingen en studenten in een onderwijssituatie.
 • Winkelinventaris
Aanmaak van een verzameling met alle gedefinieerde thema’s.

Elke verzameling is ingericht rond dit gemeenschappelijke thema, maar bezit een aantal kenmerken dat het thema overstijgt. Deze kenmerken zijn:

blank
 • De naam
 • De fysieke vorm
 • De fabrikant of leverancier
 • De opslaglokatie
 • Het aantal dat in bezit is
 • een identificatienummer
 • een URL van een leverancier of fabrikant
 • Een afbeelding
 • Een streepjescode
 • De kostprijs in een bepaalde muntsoort

De gebruiker richt dus een verzameling in rond een thema, maar elk thema bevat welk deze zelfde kenmerken, waarbij de naamgeving van een kenmerk aan het thema is aangepast. Bij een verzameling rond sportartikelen wordt de leverancier aangeduid met ‘merk’ , maar bij een verzameling planten heet dit kenmerk ‘kweker’.

Pallas kan in een enkel databasebestand, een onbeperkte hoeveelheid verzamelingen beheren, die elke een eigen thema hebben. Gegevens kunnen tussen verzamelingen verplaatst of gekopieerd worden, ook al hebben de verzamelingen verschillende thema’s.

Integriteit en betrouwbaarheid zijn de primaire kenmerken waarmee Pallas is opgebouwd. Het betrouwbaar beheren en bewaren van gegevens is de allerbelangrijkste eigenschap van Pallas, en dit komt tot uiting door de keuzes die gemaakt zijn bij de opzet:

Betrouwbaarheid

 1. Pallas is opgebouwd rond de SQLite3 database, welke de meest gebruikte database ter wereld is. Vrijwel elke smartphone, tablet, computer of bijvoorbeeld webbrowser maakt gebruik van deze kleine krachtpatser. SQLite3 garandeert data-integriteit voor de komende vijftig jaren. Pallas maakt dankbaar gebruik van deze belofte .
 2. Pallas biedt de mogelijkheid om een database in “slechts lezen” mode te openen, waardoor corruptie van de data en de ingevoerde gegevens volledig verdwijnt.
 3. Elke operatie zoals toevoeging of verwijdering van gegevens in Pallas kan weer teruggedraaid worden. De onderliggende database wordt teruggezet naar de staat die bestond voor de operatie.
 4. Pallas beschikt over een “Veilige Mode” waarmee een veilig beginpunt voor bewerkingen wordt gezet. Als na een onbeperkt aantal veranderingen aan de database, zoals vernietiging van verzamelingen of grootschalige toevoegingen en veranderingen van de gegevens, blijkt dat de nieuwe toestand niet bevredigend is, dan kan zonder verlies van data worden teruggekeerd naar het beginpunt van de veilige mode.
 5. Bij beschadiging van de database, bijvoorbeeld door bestandscorruptie, kan Pallas de database proberen te restaureren ,waarbij verzamelingen worden gerestaureerd zonder dat de gegevens veranderd worden.
 6. Pallas kan de database optimaliseren om ongebruikte opslag op te ruimen en het databasebestand te verkleinen.
 7. Pallas kan een database in het geheugen inrichten en gebruiken, zonder dat deze op een opslagplek zichtbaar is.
 8. Pallas ondersteunt SQLite3 Write Ahead Logging (WAL).
 9. De Pallas database is opgezet en ingericht voor volledige data portabiliteit. Elke Pallas database kan volledig en zonder voorbehoud gebruikt worden op alle ondersteunde platforms. Bijvoorbeeld, een database die op een Apple Mac OS computer aangemaakt en ingevuld is (Intel of Apple M1/M2 architectuur) kan zonder problemen worden geopend en verder gebruikt op een Microsoft Windows machine (32 of 64 bit).

Zoeken naar elementen

Met Pallas kan zeer snel een element in een of meerdere verzamelingen worden gevonden:

blank
Een zoekopdracht naar een bepaalde verpakking.
 1. Een eenvoudige zoekterm die op alle kenmerken van de verzameling of verzamelingen wordt toegepast.
 2. Een uitgebreide zoekmogelijkheid waarbij:
  • elk kenmerk van de verzameling met een aparte zoekterm kan worden doorzocht.
  • zoektermen ofwel bij benadering (zogenaamde “wildcard”) ofwel exact moeten overeenkomen.
  • zoekopdrachten kunnen naar wens hoofdlettergevoelig of niet hoofdlettergevoelig uitgevoerd worden.
  • datumkenmerken en eisen (bijvoorbeeld op een bepaalde datum) kunnen worden toegepast op de zoekaktie.
  • Een zoekopdracht kan met een ongelijkheid (<, >, <= enz) worden uitgebreid.
  • er kan gezocht worden naar elementen met of zonder afbeelding.
  • er kan gezocht worden naar elementen met of zonder streepjescode.
 3. Een batch gebaseerde zoekmode waarbij een extern opgestelde lijst (bijvoorbeeld uit een spreadsheet) kan worden gebruikt om tegelijkertijd naar meerdere elementen te zoeken.

Afbeeldingen

Pallas bezit een ingebouwde beeldbewerking waarmee afbeeldingen op eenvoudige wijze kunnen worden geïmporteerd en geëxporteerd naar de computer. Daarnaast ondersteund Pallas knip en plak van afbeeldingen op het klembord. Afbeeldingen die in de database worden geïmporteerd kunnen automatisch geschaald worden naar een kleinere grootte om de grootte van de database te beperken.

blank
De Pallas beeldbewerker

Pallas kan daarnaast ook alle afbeeldingen in een verzameling apart tonen in een overzichtsvenster:

blank
Alle afbeeldingen in de verzameling “Boeken”

Streepjescode

Pallas is in staat om van elke inventarisnummer, dat een kenmerk van elk element in een verzameling is, een streepjescode (bar code) te genereren. Deze code kan worden gebruikt om labels te printen die extern kunnen worden ingezet bij fysiek voorraadbeheer.

blank
Een streepjescode is gegenereerd op basis van een inventarisnummer

Web browser

Elk element in een verzameling bevat een URL welk kan worden gebruikt om naar een bijhorende web-site of bestand te navigeren. de URL kan worden gekopieerd naar het klembord, maar kan ook worden gebruikt in de intern ingebouwde web browser.

blank
Pallas web browser welke de URL van een element in een verzameling toont

Daarnaast kan de web browser worden gebruikt om een willekeurige web-site te openen. Bijzonder handig is het feit, dat uit de eigen web browser snel en gemakkelijk kenmerken kunnen worden gehaald welk in de verzameling worden geplakt, bijvoorbeeld een naam, inventarisnummer of een gevonden URL.

De web browser ondersteunt drie verschillende zoekmachines (Google, Yahoo en DuckDuckGo) en kan naar wens in- of uitgeschakeld worden.

Invoer van gegevens

Gegevens kunnen in Pallas handmatig snel en gemakkelijk worden ingebracht. Als een zoekopdracht niet leidt tot een gevonden element, dan kan de opgestelde zoekopdracht worden gebruikt om een element toe te voegen.

Reeds ingevoerde gegevens kunnen eenvoudig worden gewijzigd in de tabel van aanwezige elementen.

Naast handmatige invoer kan Pallas ook een BOM lijst in een verzameling importeren, op basis van een CSV bestand:

blank
BOM lijst toevoegen in een Pallas verzameling

Ook kan Pallas een verzameling uitbouwen door een of meerdere afbeeldingen (in bestanden) toe te voegen.

blank
Afbeelding import : kies de bestanden
blank
Afbeelding import: kenmerken voor de verzameling voor elke afbeelding

Pallas kan gegevens, aanwezig in een ander Pallas databasebestand, importeren, of gegevens naar een ander Pallas database bestand exporteren:

blank
Uitvoer van een boek naar een verzameling in een ander Pallas databasebestand.

Uitvoer van gegevens

Elementen in een Pallas verzameling kunnen worden uitgevoerd op de volgende manieren:

 • Een lijst van elementen kan worden afgedrukt (naar papier of een pdf bestand).
 • Een lijst van elementen kan worden geëxporteerd naar een CSV bestand.
 • Een lijst van elementen kan worden geëxporteerd naar een HTML bestand.

De samenstelling van de geëxporteerde lijst hangt af van de gekozen zoekopdracht en verzameling.

blank
HTML uitvoer van een verzameling lijst

Projektenbeheer

Naast het beheren van elementen in verzamelingen biedt Pallas de mogelijkheid, om elementen in verzamelingen toe te wijzen aan projekten. Hiermee wordt de (passieve) aanwezigheid van elementen in verzamelingen gekoppeld aan de aktieve toepassing van elementen in een projekt.

Neem als voorbeeld een verzameling met elektronicaonderdelen:

blank
Elektronicacomponenten in een eigen verzameling

Stel dat de eigenaar van de verzameling een elektronicaprojekt wil beginnen, waarin slechts een deel van de aanwezige componenten gebruikt wordt. De eigenaar is dan gebaat met de volgende informatie:

 • Waar vind ik de componenten?
 • Hoe veel componenten heb ik nodig en ho veel componenten zijn er in voorraad?
 • Wat is de kostprijs van de gebruikte hoeveelheid componenten?
 • Hoe veel eenheden van het projekt kan ik maken voordat mijn voorraad uitgeput is?

Pallas maakt het mogelijk deze informatie gemakkelijk en up-to-date te verkrijgen uit de aanwezige verzamelingen door een projekt op te stellen waarin elementen uit een of meerdere aanwezige verzamelingen worden toegepast. Elementen uit verzamelingen kunnen handmatig of via een batch invoer toegewezen worden:

blank
Toewijzing van een element aan een projekt.

Het projektzicht toont dan de componenten:

blank
Het overzicht van alle elementen die in een projekt worden gebruikt.

Het projektoverzicht geeft aan of elementen voldoende beschikbaar zijn, waar zij te vinden zijn en in welke verzameling zij zijn ondergebracht.

Een overzicht van het projekt geeft ook een duidelijk beeld van wat het projekt inhoudt:

blank
Het projekt statistiek overzicht.

Projekten kunnen met zoekopdrachten net als verzamelingen worden doorzocht en bekeken. Toewijzingen uit verzamelingen kunnen worden veranderd in alle opzichten. Net als bij de verzameling kunnen projekten ook afgedrukt of uitgevoerd worden naar CSV of HTML overzichten.

Andere kenmerken

Pallas is niet een cloud gebaseerde dienst die in uw webbrowser draait, maar een echt PC programma. Dit heeft de volgende voordelen:

 • Pallas beheert de data op de eigen PC. De gegevens zijn veilig en niemand krijgt de data in handen tenzij de gebruiker dat wil.
 • Een internetverbinding is niet noodzakelijk. Met Pallas is de gebruiker zelfstandig en niet afhankelijk van een dienstverlener. Ook over 10 jaren kan de gebruiker nog steeds de verzamelingen gebruiken.
 • Pallas draait zonder tussenlaag (Java) en is dus zeer snel en compact. Een query in een database met 2000 elementen gebeurt in minder dan 10 ms op een standaard Windows PC.
 • De data van Pallas bevinden zich in een enkel bestand. Dit bestand kan worden gekopieerd, verstuurd per email, op een USB stick worden bewaard, in een zip worden gedaan enz. Beheer is dus zeer veilig en extreem eenvoudig.
 • Pallas heeft een ingebouwde demo verzameling die gebruikt kan worden om de eigenschappen van Pallas te leren kennen.
 • Pallas kan zonder licentie en onbeperkt in tijd worden gebruikt.
 • Pallas licenties zijn eenmalig en onbeperkt in tijd bruikbaar – geen abonnement is noodzakelijk.

Meertalig

Pallas is meertalig opgezet en kan worden gebruikt in de volgende talen :

 • Engels
 • Duits
 • Spaans
 • Frans
 • Nederlands
 • Japans
 • Koreaans
 • Traditioneel Chinees
 • Versimpeld Chinees
 • Zweeds

Voorbeelden van Pallas in verschillende talen :

Beschikbaar en gebruik

Pallas is beschikbaar in een gratis versie, waar bij tot vijftig (50) elementen kunnen worden ingevoerd.

Voor het gebruik van meer elementen moet een licentie worden gekocht. Licenties voor Pallas kunnen  worden  gekocht in de web shop.

Na aankoop van een licentie kan deze worden ingewisseld voor een grotere licentie, waarbij slechts het prijsverschil opnieuw in rekening zal worden gebracht.

Downloads

Pallas is beschikbaar voor

 • Microsoft Windows (7-11) in 32 en 64 bit uitvoering,
 • Apple Mac OS X (10.7 en hoger)
 • Linux (Debian 32 en 64 bit package).

Andere platforms kunnen op aanvraag behandeld worden.

Pallas kan worden  gedownload van deze download lokatie.