Multi platform software ontwikkeling

Het is het belangrijk om met een software product zo veel mogelijk klanten te kunnen bedienen. Simpelweg een applicatie schrijven voor MS Windows is niet meer van deze tijd, omdat steeds meer mensen ook op een Apple Mac of op Linux werken.

Ben U op zoek naar een partner die voor U snelle, compacte, veilige (want gecompileerd uit C++) en ‘echte’ Windows/Mac OS X/Linux applicaties ontwikkelt?

Wij kunnen U verder helpen met de ontwikkeling van Cross-platform programma’s gebaseerd op wxWidgets. Bekijk hier onder de drie varianten van het Boombaard programma dat met wxWidgets ontwikkeld is. De broncode is slechts een maal geschreven, maar leidt tot drie varianten van het programma:

Zoals te zien zijn de drie versies identiek in hun functionaliteit en uitstraling. De Mac versie maakt gebruik van de OS X Cocoa toolkit, de Windows versie is gebaseerd op de Win10 SDK en de FreeBSD versie is gebaseerd op GTK+3. wxWidgets regelt de de aansturing van de gebruikte platform toolkits.

wxWidgets is een dus een “super” toolkit die de standaard layout van het doelplatform respecteert en volgt. Hierdoor zijn programma’s die met wxWidgets worden geschreven niet te onderscheiden van programma’s die speciaal voor het platform zijn ontwikkeld. Andere multiplatform toolkits (zoals Qt of Java) houden hier minder of geen rekening mee, waardoor het programma weliswaar loopt, maar qua functionaliteit per platform ander gedrag vertoont. Dit is echter een onwelkome bijwerking!

In combinatie met het gebruik van CMake is de inzet van wxWidgets volledig aangesloten op het gebruikte platform. Een CMake project dat met wxWidgets is opgezet leidt tot:

  • Een Apple XCode project op Mac OS X.
  • Een Microsoft Visual Studio project op Microsoft Windows.
  • Een Jetbrains CLion project op FreeBSD, Linux of Mac OS X.
  • Een terminal (GNU make, Nijna, Code::Blocks of andere) gebaseerd project voor alle Unix-achtige systemen.

Integratie met een multiplatform database (SQLite3) is ook mogelijk.

Voorbeelden van multiplatform applicaties die op deze manier zijn ontwikkeld zijn:

Wilt U meer weten of wij U van dienst kunnen zijn bij het bouwen van uw applicatie op deze manier : Neem contact met ons op en wij werken aan uw product mee.