Geplaatst op

Pallas 3.6.0 Klaar voor download

Pallas versie 3.6.0 is klaar voor download. Deze versie bevat:

  • Layout van de ingavevelden verbeterd zodat minder schermruimte nodig is.
  • Aanpassen en werken met de vaste waarde descriptoren (plaats/verpakking/leverancier) sterk verbeterd.
  • SQLite3 Write Ahead Logging (WAL) toegevoegd aan de database configuratie. Dit is een optionele maar wel aangeraden mogelijkheid die het aansturen van het databasebestand sterk verbetert. Wel kan WAL voor problemen zorgen als het bestand over een netwerkpad wordt ingelezen, en om deze reden is de WAL optie niet standaard aangezet.
  • (Slechts MS Windows versie) Upgrade van de interne browser gedaan van Internet Explorer 7 (zonder javascript) naar Internet Explorer 11 (met Javascript). Vele website zijn nu beter benaderbaar vanuit de Windows versie van Pallas.

Download voor Pallas zijn te vinden in de Downloads sektie.