Geplaatst op

Pallas versie 3.9.0 versie a uitgebracht.

Pallas, de geavanceerde database voor het beheren van verzamelingen en projekten, is vandaag uitgebracht in een nieuwe versie. De volgende items zijn wijzigingen ten opzichte van de vorige release 3.9.0.a:

 • De lay-out van het programma is vernieuwd en verbeterd. De invoervelden zijn compacter geworden, waardoor gebruik op een kleiner (laptop) scherm minder moeilijk is geworden. De toolbar velden zijn verbeterd en verschoven, daar waar dit een betere werking van het programma bevordert.
 • De kleur van het programma kan nu naar wens van de gebruiker worden aangepast, waardoor een geheel eigen “smaak” ontstaat.
 • Eenvoudig zoeken heeft een optimalisatie ondergaan, waardoor deze veel sneller werkt dan voorheen.
 • Het werken met kolommen in het dataveld is uitgebreid met verbeterde kopieer/knip/plak mogelijkheden.
 • Diverse snelheidsoptimalisaties zijn uitgevoerd om zoekopdrachten in de database nog sneller te maken.
 • Diverse bugs zijn gevonden en verholpen.

Releases voor

 • Linux
 • Microsoft Windows 32 bit

worden met ingang van deze release niet meer verzorgd.

Pallas kan worden gedownload via de downloadsectie.

Geplaatst op

Pallas versie 3.8.2 versie d uitgebracht.

Pallas is vandaag uitgebracht in een nieuwe versie. De volgende items zijn wijzigingen ten opzichte van de vorige release 3.8.2.a:

 • Pallas licentiemanagement heeft duidelijker meldingen gekregen als een gebruiker de grens van het toegekende maximum bereikt.
 • Het importen en exporteren van onderdelen (items) tussen verzamelingen en externe verzamelingen (in een ander bestand) is verbeterd en biedt meer comfort. De afhandeling had soms last van kleine fouten waardoor de importaktie in bepaalde situaties niet geheel zonder problemen verliep.Dit is nu verbeterd. Snel vergelijken van een database met meerdere verzamelingen is nu ook mogelijk, er hoeft niet meer handmatig tussen verzamelingen te worden gewisseld.
 • De Pallas reparatietool waarmee beschadigde databases worden hersteld, is verbeterd. Als voorheen gemeenschappelijke velden (lokatie, fabrikant enz) waren gewist, betekende dit ook het einde voor alle onderdelen die gebruik maakten van deze velden. De reparatietool kan niet de missende velden herstellen, maar wel de onderdelen die anders zouden verdwijnen, voorzien van een noodoplossing.

Pallas kan worden gedownload via de downloadsectie.

Geplaatst op

Pallas versie 3.8.2 uitgebracht.

Pallas is vandaag uitgebracht in een nieuwe versie. De volgende items zijn wijzigingen ten opzichte van de vorige release 3.8.1:

 • Pallas heeft naast de gebruikelijke rijselektie (voor onderdelen in een verzameling) nu ook de mogelijkheid om kolommen te laten selekteren in het raster. Met deze mogelijkheid wordt het gemakkelijk om een hele serie onderdelen op een eigenschap (bijvoorbeeld de verpakking of de URL) te vervangen. Ook bij afbeeldingen is dit mogelijk. De keuzemogelijkheid start elke keer bij programmastart op als standaard, maar kan via een knop of een menukeuze snel worden veranderd.
 • De Pallas HTTP updater is verbeterd en werkt nu sneller en veiliger. De applikatie bevroor voorheen als een internetverbinding niet mogelijk was. In versie 3.8.2 is dit euvel verholpen.
 • De Pallas HTTP server is verbeterd. De afhandeling van socket opening en sluiting is verbeterd, wat er toe leidt dat de HTTP server minder moeite heeft om grote verzamelingen te tonen in de browser.
 • Alle vertalingen zijn bijgewerkt.

Pallas kan worden gedownload via de downloadsectie.

Geplaatst op

Pallas versie 3.8.1 uitgebracht.

Pallas is vandaag uitgebracht in een nieuwe versie. De volgende items zijn wijzigingen ten opzichte van de vorige release 3.8.0.a:

 • Pallas heeft bij de dialoog “toewijzingen van onderdelen aan projekten” nu ook een lijst mode. Hiermee kunnen snel lijsten uit een CAD tool (zoals Altium Designer) worden vergeleken met een bestaande onderdelen en hun toewijzingen aan projekten. Niet gevonden onderdelen kunnen naar het klembord worden gekopieerd om van daar uit verder te kijken wat er mee moet gebeuren.
blank
Zoek in projekttoewijzingen met een ingeplakte lijst van items.
 • Web browser kan nu weer de naam van een onderdeel uit de web-bladzijde kopiëren.
 • Bij automatische toewijzing van een onderdeel aan projekten werd dit niet uitgevoerd in de nieuwe lijst mode in verzamelingenzicht. Dit is nu opgelost.

Pallas kan worden gedownload via de downloadsectie.

Geplaatst op

Pallas versie 3.8.0.a uitgebracht.

Pallas is vandaag uitgebracht in een nieuwe versie. De volgende items zijn wijzigingen ten opzichte van de vorige release 3.7.2.d:

blank
Pallas 3.8.0 bezig met een vergelijk tussen een BOM lijst en een elektronica onderdelenlijst.
 • Pallas heeft vanaf deze versie een derde zoekveld om vergelijk met (spreadsheet)velden zoals afkomstig uit Altium Designer gemakkelijker te maken. Een BOM=lijst uit een Altium ontwerp kan nu vrij snel; met zowel een verzameling ans met een projekt in Pallas worden vergeleken. Met het “Batch-zoek” veld kan een serie waarden tegelijkertijd worden gevonden worden. Pallas vertelt welke waarden wel en niet aanwezig zijn:blankDeze zoekmogelijkheid bestaat zowel in verzamelingen- als in projektmode. Ontbrekende onderdelen kunnen gemakkelijk worden aangemaakt uit deze batch-lijst.
 • Import van een serie onderdelen uit een spreadsheet bestand naar een verzameling is nu gemakkelijker gemaakt door toevoeging van een auto-invoer mogelijkheid, waarbij Pallas van te voren kijkt weke waarden al in de verzamelingen als onderdeel aanwezig zijn. Reeds aanwezig onderdelen kunnen zo worden overgeslagen.
 • Import vanuit een lijst foto’s had een wxWidgets fout bij keuze van de map. Opgelost.
 • Verwijderen van meerdere elementen uit een projekt kon niet worden teruggedraaid. Opgelost.
 • De ingebouwde webserver werkte niet goed vanuit een niet-lezen database. Opgelost.
 • De ingebouwde zoekfunktie gebruikt nu een waarde van het klembord, als op het klembord een tekstveld aanwezig is.
 • Linux versie bijgewerkt vanuit 3.6.0 naar 3.8.0 door stomme Linux eigenaardigheden (het blijft een amateuristisch systeem) uit te schakelen.

Pallas kan worden gedownload via de downloadsectie.

Geplaatst op

Pallas versie 3.7.2.d uitgebracht.

Pallas is vandaag uitgebracht in een nieuwe versie. De volgende items zijn wijzigingen ten opzichte van de vorige release:

Pallas (Windows 32 en 64 bits) maakt vanaf de subversie 3.7.2.d gebruik van de Microsoft Edge Web back-end. Dit levert een betere browser op die goed met de meest complexe websites overweg kan. De overige platforms hebben deze wijziging niet meegekregen.

blank
Edge browser in Pallas

Pallas kan worden gedownload via de downloadsectie.

Geplaatst op

Pallas versie 3.7.2.d uitgebracht.

Pallas is vandaag uitgebracht in een nieuwe versie. De volgende items zijn wijzigingen ten opzichte van de vorige release:

Pallas kan nu de beschikbaarheid van projectitems weergeven op basis van een logische uitdrukking, in plaats van alleen een categorie. Pallas kan bijvoorbeeld alle projectitems tonen die alleen beschikbaar zijn in een enkele eenheid of minder, of het kan alle items tonen behalve die die beschikbaar zijn als “overvloedig”.

Pallas kan nu ook een CSV-exportlijst genereren, niet op basis van de GUI-configuratie, maar op basis van een selectie die wordt ingevoerd net voordat de export wordt gegenereerd. Dit maakt het eenvoudig om een BOM-lijst samen te stellen, zoals deze door Mouser wordt gebruikt.

Pallas kan worden gedownload via de downloadsectie.

Geplaatst op

Pallas 3.6.0 Klaar voor download

Pallas versie 3.6.0 is klaar voor download. Deze versie bevat:

 • Layout van de ingavevelden verbeterd zodat minder schermruimte nodig is.
 • Aanpassen en werken met de vaste waarde descriptoren (plaats/verpakking/leverancier) sterk verbeterd.
 • SQLite3 Write Ahead Logging (WAL) toegevoegd aan de database configuratie. Dit is een optionele maar wel aangeraden mogelijkheid die het aansturen van het databasebestand sterk verbetert. Wel kan WAL voor problemen zorgen als het bestand over een netwerkpad wordt ingelezen, en om deze reden is de WAL optie niet standaard aangezet.
 • (Slechts MS Windows versie) Upgrade van de interne browser gedaan van Internet Explorer 7 (zonder javascript) naar Internet Explorer 11 (met Javascript). Vele website zijn nu beter benaderbaar vanuit de Windows versie van Pallas.

Download voor Pallas zijn te vinden in de Downloads sektie.

Geplaatst op

Gaius Pupus de requirements engineering tool bug release naar versie 1.2

Gaius Pupus heeft enkele bug fixes ontvangen.

De veranderingen zijn als volgt:

 • Japanse vertaling is nu goed bijgevoegd.
 • Requirements kunnen nu ook ingedeeld worden in de hoofdgroepen (business,user en system) alsmede in functioneel versus niet-functioneel.
 • De werk verricht berekening en de “laag fruit” routines zijn verbeterd.
 • SQLite3 WAL journalling aangezet, dat kan met deze database.
blank

Gaius Pupus kan worden gedownload voor Mac OS X en Microsoft Windows (7 en hoger, 64 bit). De download links staan hier onder:

en

De tool is gratis te proberen, met een limiet van 10 eisen die beheerd kunnen worden. Voor meer eisen moet een licentie worden gekocht in onze webshop.