Geplaatst op

Pallas versie 3.8.0.a uitgebracht.

Pallas is vandaag uitgebracht in een nieuwe versie. De volgende items zijn wijzigingen ten opzichte van de vorige release 3.7.2.d:

blank
Pallas 3.8.0 bezig met een vergelijk tussen een BOM lijst en een elektronica onderdelenlijst.
  • Pallas heeft vanaf deze versie een derde zoekveld om vergelijk met (spreadsheet)velden zoals afkomstig uit Altium Designer gemakkelijker te maken. Een BOM=lijst uit een Altium ontwerp kan nu vrij snel; met zowel een verzameling ans met een projekt in Pallas worden vergeleken. Met het “Batch-zoek” veld kan een serie waarden tegelijkertijd worden gevonden worden. Pallas vertelt welke waarden wel en niet aanwezig zijn:blankDeze zoekmogelijkheid bestaat zowel in verzamelingen- als in projektmode. Ontbrekende onderdelen kunnen gemakkelijk worden aangemaakt uit deze batch-lijst.
  • Import van een serie onderdelen uit een spreadsheet bestand naar een verzameling is nu gemakkelijker gemaakt door toevoeging van een auto-invoer mogelijkheid, waarbij Pallas van te voren kijkt weke waarden al in de verzamelingen als onderdeel aanwezig zijn. Reeds aanwezig onderdelen kunnen zo worden overgeslagen.
  • Import vanuit een lijst foto’s had een wxWidgets fout bij keuze van de map. Opgelost.
  • Verwijderen van meerdere elementen uit een projekt kon niet worden teruggedraaid. Opgelost.
  • De ingebouwde webserver werkte niet goed vanuit een niet-lezen database. Opgelost.
  • De ingebouwde zoekfunktie gebruikt nu een waarde van het klembord, als op het klembord een tekstveld aanwezig is.
  • Linux versie bijgewerkt vanuit 3.6.0 naar 3.8.0 door stomme Linux eigenaardigheden (het blijft een amateuristisch systeem) uit te schakelen.

Pallas kan worden gedownload via de downloadsectie.